Административни услуги се извършват на основание на писмено заявление.

Заявления се приемат през работните дни на адрес : гр.Ямбол, ул.”Стефан Карадка” №38, в рамките на работното време на Регионалния център – от 08.30ч. до 17.00ч.

В случаите на епидемиологична ситуация, въведено извънредно положение или в почивни и празнични дни, заявления могат да бъдат изпратени по електронен път, на служебната електронна поща на обслужващото звено:

info-2811612@edu.mon.bg

Сигнали