Административни услуги се извършват на основание на подадено писмено заявление.

Заявления се приемат всеки работен ден на адрес : гр.Ямбол, ул.”Стефан Карадка” №38, в рамките на работното време на Регионалния център – от 08.30ч. до 17.00ч. и на електронна поща: info-2811612@edu.mon.bg

В случаите на епидемиологична ситуация с въведено извънредно положение или в почивни и празнични дни, заявления могат да бъдат изпратени по електронен път, на служебната електронна поща на обслужващото звено:

info-2811612@edu.mon.bg

Подаване на сигнали