Защита на личните данни на Регионален център Ямбол РЦПППО съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).