Учебна 2020-2021 година

Учебна 2016 – 2017 година

Специалистите, работещи в РЦПППО – област Ямбол участваха в работни срещи и заседания в образователните институции за обсъждане на различните аспекти на включването на децата и учениците със специални образователни потребности в училищния живот, в кръгла маса на тема: ”Реализиране на  процеса на приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП – успехи, предизвикателства и пътища за развитие”, в  изложби и базари проведени в образователните институции, в празници и тържества.

 

Учебна 2015 – 2016 година

Детски празник

 

Изложба “Пролетни празници”

005 009 025 026 027